Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phản đối việc Trung Nguyên bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực
Thương trường 24h - 18:08, 08/08/2018


Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, Trung Nguyên đã tiến hành bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực mới, trong khi chức danh này là của bà Thảo.

Theo thông tin từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo, sáng ngày 8/8, Tập đoàn Trung Nguyên đã tổ chức lễ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Thường trực và Phó Tổng giám đốc truyền thông.

Đáng chú ý, chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực vốn thuộc về bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Bà Thảo từng bị ông Đặng Lê Nguyên Vũ bãi nhiệm chức danh này, nhưng sau đó tòa án nhân dân TPHCM đã xác định việc bãi nhiệm là trái pháp luật và khôi phục chức danh cho bà Thảo.

Sau khi nhận được tin Trung Nguyên muốn bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Thường trực mới, bà Thảo đã có văn bản phản đối việc ban hành quyết định bổ nhiệm.

Thứ nhất, bà Thảo dẫn khoản 23.2 điều 23 của Điều lệ công ty: “Thẩm quyền trong bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc (Tổng giám đốc) và cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty; quyết định mức lương và lợi ích khác của cán bộ quản lý đó đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Bà Thảo lập luận, bà cùng ông Vũ là một trong những đồng chủ sở hữu và đồng quyền trong việc sở hữu đến 93% quyền tài sản (tài sản hữu hình và tài sản vô hình) tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

“Mặc dù, điều luật không liệt kê cụ thể cán bộ quản lý quan trọng khác của Công ty là những chức danh nào nhưng hai chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực và Phó Tổng giám đốc truyền thông chắc chắn phải là chức danh cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty mà Điều luật quy định. Bởi lẽ, trong hoạt động quản lý điều hành công ty, ngoài Hội đồng quản trị thì Ban Tổng giám đốc là những người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty. Do đó, theo quy định trên thì chỉ có Hội đồng quản trị mới có quyền bổ nhiệm hai chức danh trên”, bà Thảo nói.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, bà Thảo chưa được thông báo về việc mời họp để thông qua việc bổ nhiệm các chức danh này. Vì thế, bà Thảo cho rằng việc bổ nhiệm trên hoàn toàn không đúng với quy định của Điều lệ Công ty.

Thứ hai, bà Thảo cho rằng, việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ bổ nhiệm cho người khác giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực là hoàn toàn không hợp lệ. Bởi lẽ, trước đây ông Vũ đã bãi nhiệm bà Thảo khỏi chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực nhưng sau đó đã được TAND TPHCM xác định là trái pháp luật, đồng thời tuyên hủy bỏ và khôi phục lại chức danh này cho bà Thảo bằng bản án ngày 22/9/2017 và buộc ông Vũ không được ngăn cấm, cản trở bà Thảo tham gia điều hành, quản lý công ty với tư cách là một thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc thường trực.

Tuy nhiên, trong khi bản thân ông Vũ đang kháng cáo bản án trên thì nay lại bổ nhiệm cho người khác nắm giữ chức danh Phó tổng giám đốc thường trực này.

Bà Thảo đề nghị ông Vũ thu hồi các quyết định bổ nhiệm và các nội dung thông báo đã ban hành trái quy định và trái pháp luật, đồng thời chấm dứt ngay các hành vi cản trở các quyền điều hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của bà Thảo tại Tập đoàn Trung Nguyên và các công ty trực thuộc tập đoàn.

Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, người được bổ nhiệm vào chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực là ông Lữ Ngọc Cư. Về phía chức danh Phó Tổng giám đốc truyền thông, người được bổ nhiệm là bà Phạm Thị Điệp Giang.

Bà Thảo từng tố cáo 4 người đang thao túng Trung Nguyên và bà Phạm Thị Điệp Giang là 1 trong số 4 người này. Thời điểm đó, bà Giang là Giám đốc khối Phổ truyền và Sáng tạo – Đào tạo.


Hà My

Theo Trí Thức Trẻ

loading...