Cầu vượt 2.000 tỷ dùng 10 năm chưa quyết toán: Bộ Giao thông - Vận tải nói gì?

24/02/2024 09:49

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho rằng đây là các tồn tại, vướng mắc chung của các dự án BT thanh toán bằng tiền khi giải ngân các khoản chi không có trong tổng mức đầu tư của dự án trên phạm vi cả nước.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng liên quan đến công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (TP. Đà Nẵng).

Theo phản ánh của cử tri, công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng vẫn chưa thanh toán hết cho doanh nghiệp; số nợ vay của dự án tiếp tục phát sinh thêm lãi suất gây ra rất nhiều khó khăn, tổn thất cho doanh nghiệp. Cử tri kiến nghị, Chính phủ quan tâm chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm.

Trả lời cử tri Đà Nẵng, Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế do UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo theo hình thức hợp đồng BT với cơ chế Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư dự án bằng tiền sau khi hoàn thành việc xây dựng, chuyển giao.

Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (Ảnh: Nhị Trình). 

Đến nay, dự án đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng và đang trong giai đoạn thanh toán, quyết toán bằng tiền giá trị công trình BT theo hợp đồng dự án đã ký kết và các quy định của pháp luật liên quan.

Trong quá trình thực hiện việc thanh toán, quyết toán bằng tiền giá trị công trình BT, do các quy định của pháp luật chưa có sự đồng bộ, thống nhất dẫn đến một số tồn tại, vướng mắc khi thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi phí phát sinh sau giai đoạn xây dựng không có trong tổng mức đầu tư của dự án (lợi nhuận của nhà đầu tư, lãi vay trong thời gian chờ thanh toán...).

“Đây là các tồn tại, vướng mắc chung của các dự án BT thanh toán bằng tiền khi giải ngân các khoản chi không có trong tổng mức đầu tư của dự án trên phạm vi cả nước chứ không chỉ riêng dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng”, Bộ GTVT cho hay.

Dự án đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa thể hoàn thành thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua, Chính phủ đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao việc xử lý các tồn tại, vướng mắc của các dự án BT.

Tại Thông báo số 477 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp để bổ sung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là phải sửa đổi ngay các Nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về đầu tư PPP, trong đó có nội dung liên quan đến xử lý các tồn tại về thanh, quyết toán của dự án BT. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét trong quý II/20242.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (cầu vượt 3 tầng) theo hình thức Hợp đồng BT được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.050 tỷ đồng, trong đó 80 tỷ đồng Đà Nẵng hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam.

Năm 2023, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý các vướng mắc của dự án này.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, hiện nay Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 cũng như một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tại thời điểm ký kết hợp đồng đã hết hiệu lực, dẫn đến phát sinh vướng mắc liên quan đến thủ tục quyết toán dự án hoàn thành công trình.

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và UBND TP. Đà Nẵng đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hướng dẫn liên quan đến thủ tục quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng liên quan đến nội dung trên.

Do chưa kết luận liên quan đến thủ tục nên mặc dù dự án đã đưa vào vận hành khai thác nhưng đến nay chưa thể hoàn thành thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án.

Theo Khánh Hồng/VNF