Chuyện chiếc ô của vị phú thương và bài học thành công đến từ sự bình tĩnh
Quan điểm - Kỹ năng - 12:09, 27/09/2018

Bình tĩnh là trí khôn, là sự dẻo dai, linh hoạt, là “viên linh đan” cho tinh thần, là chìa khóa thành công trong cuộc sống.