Đất ông cha để lại nhưng không có giấy tờ: Làm sao để được cấp sổ đỏ?

06/11/2023 06:21

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang thiết kế 2 phương án về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ.

z4852478694294-4530d59fcd25c7ec45a735b87e79ea35-1699226446.jpg

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được xin ý kiến đại biểu Quốc hội lần này là quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Quy định này nhằm giải quyết các trường hợp đang sử dụng đất do ông/cha để lại nhưng không có giấy tờ và không vi phạm pháp luật về đất đai. Đây là các trường hợp còn phổ biến, nhất là ở các khu vực nông thôn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013 cho thấy các trường hợp sử dụng đất do ông cha để lại và đã xây dựng nhà ở sau thời điểm 1/7/2004 không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật đất đai nên không có cơ sở để xác định các trường hợp này sử dụng đất sai mục đích hoặc tự ý chuyển sai mục đích.

Về việc mở rộng thời hạn đến ngày 1/7/2014 (so với quy định tại Luật Đất đai năm 2013 là thời hạn đến ngày 1/7/2004) là nội dung tiếp thu ý kiến nhân dân để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho trường hợp hộ gia đình sinh sống thời gian dài (trước ngày 1/7/2014, có nhà ở, các công trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình…) nhưng chưa được công nhận quyền sử dụng đất.

Hiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thiết kế hai phương án cho nội dung này. Trong đó, phương án 1 giữ quy định như dự thảo luật được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 về thời điểm cấp giấy chứng nhận đến trước ngày 1/7/2014.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được công nhận quyền sử dụng đất.

Phương án 2 chỉnh sửa về thời điểm cấp giấy chứng nhận đến thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, được UBND xã xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được công nhận quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với phương án 1 và xin ý kiến Quốc hội về nội dung này.

Theo Lệ Chi/VNF