Đề xuất giảm hơn 3.700 tỷ của dự án thu hồi đất cho Sân bay Long Thành

12/09/2023 09:23

Trong quá trình triển khai, một số nội dung của Dự án có thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội thông qua.

de-xuat-giam-gan-4000-ty-cua-du-an-thu-hoi-dat-cho-san-bay-long-thanh1694438548jpeg-1694485104.crdownload

Trong chương trình phiên họp thứ 26 (khai mạc sáng nay, 12/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.    

Tại tờ trình nội dung trên gửi Quốc hội, Chính phủ nêu lý do cần điều chỉnh là trong quá trình triển khai, một số nội dung của Dự án có thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội thông qua.

Chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư Dự án từ 22.938 tỷ đồng xuống 19.207,504 tỷ đồng (giảm 3.730,496 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư 22.938 tỷ đồng tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội và giảm 3.648,496 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

So với mức được duyệt tại Quyết địnah số 1487/QĐ-TTg ngày 6/11/2018, chi phí xây dựng hạ tầng các khu tái định cư giảm 1.864,135 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giảm 1.859,1 tỷ đồng; chi phí tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Cảng hàng không tăng 74,739 tỷ đồng.

Nội dung điều chỉnh còn có diện tích đất thu hồi là 5.317,35 ha, giảm 82 ha. Trong đó, diện tích đất của Dự án sân bay Long Thành là 5.000 ha; Diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là 284,7 ha (tăng 2,35 ha). Tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Cảng hàng không 32,65 ha; Giảm không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha và giảm diện tích đất khu nghĩa trang 20 ha.

Chính phủ còn đề nghị đìều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 (Quốc hội quyết định hoàn thành năm 2021) nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và hoàn thành việc xây dựng đối với các khu vực điều chỉnh theo quy hoạch của các dự án thành phần.

Bên cạnh đó, Chính phủ xin bổ sung việc bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Lý do đưa ra đề xuất này, Chính phủ thông tin, tuyến giao thông kết nối T1, T2 với sân bay Long Thành nằm trong Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tại quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020. Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường cho dự án, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2 tuyến giao thông kết nối (T1, T2) thuộc Dự án sân bay Long Thành tại Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 24/12/2020.

Quá trình triển khai công tác thu hồi đất và xét bố trí tái định cư phát sinh nhiều trường hợp đặc biệt là hộ phụ phải bố trí tái định cư (tăng 1.549 hộ phụ so với quy hoạch được duyệt), do đó UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhằm đảm bảo đủ bố trí tái định cư cho các hộ dân đặc biệt là các hộ phụ.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai nhận thấy số lô sau điều chỉnh quy hoạch đảm bảo có thế bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc hai tuyến đường kết nối T1 và T2 vào sân bay Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm Chủ đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị bố trí tái định cư các hộ dân thuộc Tuyến đường T1 và T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn để kịp tiến độ đầu tư 2 tuyến giao thông kết nối. Hội đồng thẩm định nhà nước cũng đã có ý kiến kiến thống nhất kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội thông qua nội dung này.

Các nội dung điều chỉnh, Chính phủ cho hay đã được UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, tính toán, phê duyệt, cam kết bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, Thông tư số 12/2021/TT-BXD và quy định pháp luật liên quan.

Đối với công tác thu hồi đất cho khu vực 5.000 ha Sân bay Long Thành, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai đã thu hồi tổng diện tích 4.859/5.000 ha, đạt 97,18% và bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với tổng diện tích 2.532/2.532 ha, đạt 100%.

Vì niên độ của Dự án đã hết hạn (từ năm 2017 đến năm 2021) do đó Kho bạc Nhà nước không thể giải ngân đối với các công việc đã thực hiện cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Để hoàn thành công tác thu hồi đất cho dự án và bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1, UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng ngân sách tỉnh để tiếp tục chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án.

Sau khi được Quốc hội chấp thuận và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai mới đủ điều kiện triển khai thực hiện các thủ tục giải ngân và khấu trừ đối với vốn ngân sách tỉnh đã tạm ứng để thực hiện Dự án.

Hội đồng thẩm định nhà nước  đã thống nhất kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết năm 2024. Việc điều chỉnh dự án đến hết năm 2024 nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và hoàn thành việc xây dựng đối với các khu vực điều chỉnh theo quy hoạch của các dự án thành phần, tờ trình nêu rõ.