WinComerce nhà bán lẻ của năm

Huy động nguồn xã hội hóa khoảng 849.500 tỉ cho mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

04/04/2023 07:29

Để thực hiện được mục tiêu 1 triệu nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỉ đồng chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

base64-16805088162981477490712-1680568121.png

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ban hành đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Giải bài toán thiếu nhà ở vừa túi tiền, giá nhà liên tục tăng

Đề án do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 3-4, nhấn mạnh sự cấp thiết của việc xây dựng nhà ở xã hội cho người dân. Đó là thực trạng thiếu nguồn cung nhà ở xã hội khi cả nước mới hoàn thành 301 dự án và đang tiếp tục triển khai 401 dự án. 

Đề án đưa ra dự báo nhu cầu nhà ở xã hội trong thời gian tới sẽ tăng. Trên cơ sở tổng hợp từ các địa phương, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, cho công nhân đến năm 2030 là 2,4 triệu căn. Vì vậy, việc hoàn thành 1 triệu căn hộ là nhiệm vụ cần thiết đặt ra trong thời gian tới (giai đoạn 2021 - 2025 là 428.000 căn và giai đoạn sau là 634.200 căn).

Đề án cũng nêu ra các giải pháp ưu tiên về việc hoàn thiện thể chế, pháp luật. Trong đó, nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Sửa đổi Luật nhà ở đồng bộ các luật liên quan, quy định về thuế, cơ chế chính sách nhà ở xã hội.

Một số chính sách đáng chú ý như dành quỹ đất làm nhà ở xã hội; bố trí quỹ đất phát triển nhà lưu trú, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân trong diện tích đất thương mại dịch vụ của khu công nghiệp.

Khuyến khích xã hội hóa đầu tư nhà ở xã hội

Về tín dụng, sẽ sửa đổi quy định về nguồn vốn cho phát triển nhà ở thông qua quy định vốn mới và tối ưu hóa các nguồn vốn hiện hành, hạn chế phụ thuộc vào ngân sách. Đơn cử như quy định huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển địa phương, hình thức huy động vốn từ nước ngoài.

Trước mắt sẽ triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng và các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư, người mua nhà các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5-2% so với thị trường.

Việc lựa chọn chủ đầu tư sẽ theo hướng khuyến khích đầu tư xã hội hóa. Đề án cũng sửa đổi bổ sung quy định ưu đãi cho chủ đầu tư thực chất hơn. Cụ thể, với 20% diện tích đất thương mại trong dự án nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không phải hạch toán chung vào cả dự án.

UBND cấp tỉnh phải có trách nhiệm trích một phần tiền sử dụng đất ở các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để bổ sung vào khoản mục riêng trong ngân sách. Khoản tiền này sẽ để dành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra là một loạt ưu đãi như chi phí đầu tư hạ tầng, được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Không bắt buộc chủ đầu tư phải dành quỹ nhà ở xã hội để cho thuê, phương án kinh doanh cho chủ đầu tư quyết định. Không phải nộp lại số tiền sử dụng đất được miễn khi chủ đầu tư bán nhà cho khách hàng.

Đề án nêu rõ thực hiện được mục tiêu 1 triệu căn hộ đến năm 2030 cần khoảng 849.500 tỉ đồng chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần tập trung ưu tiên tín dụng cho vay, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để có giải pháp đẩy nhanh các dự án.

Về giá bán nhà ở xã hội, đề án sẽ sửa quy định thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua theo hướng chủ đầu tư xác định giá, đảm bảo nguyên tắc theo quy định và có trách nhiệm báo cáo với cơ quan cấp tỉnh về giá.

UBND cấp tỉnh sẽ thẩm định, phê duyệt giá, thông báo rộng rãi công khai. Giá bán, cho thuê sẽ được điều chỉnh theo mức tăng/giảm của tổng mức đầu tư.

 

Theo Ngọc An/Tuổi trẻ