Những lựa chọn sẽ khiến bạn hối tiếc trong 10 năm nữa
Sống khác - 22:01, 14/01/2019

Thời gian là hữu hạn, do đó đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.