Công ty sản xuất bao cao su duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán muốn thu hồi hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng lãnh đạo và cán bộ nhân viên

Quyết định được đưa ra là thu hồi 100% số tiền 1,82 tỷ đồng đã chi sai cho toàn bộ CBCNV trong công ty cùng 274 triệu đồng chi thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS và Ban thư ký.

1-merufa-1528358063811405942237-1528358418588-1630826525.jpg

Công ty cổ phần Merufa (mã CK: MRF) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó gây bất ngờ là quyết định thu hồi 100% số tiền hơn 1,82 tỷ đồng đã chi sai cho toàn bộ CBCNV trong công ty.

Đồng thời thu hồi 100% số tiền gần 274 triệu đồng đã chi thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS và Ban thư ký.

Theo đó, công ty cũng yêu cầu kế toán hạch toán lại, đồng thời điều chỉnh lại BCTC và giải trình cho UBCKNN về nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ 85%.

Phần trích thưởng cho CBCNV vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (hơn 1,82 tỷ đồng ở trên) và phần thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS, và Ban thứ ký ở trên đều treo vào mục phải thu, chờ xin ý kiến của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trong nghị quyết lần này, Hội đồng quản trị còn đề nghị Công ty xây dựng Bản dự án cụ thể về việc đầu tư Hệ thống gia nhiệt dầu số 2 cho Dự án máy găng số 2, 3, 4 5 trình HĐQT xem xét thông qua.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đồng ý việc vay vốn tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chalease để bổ sung vốn trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo dây chuyền sản xuất găng kiểm tra 01, đồng thời quyết định lựa chọn phương án vay vốn 8,6 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 họp cuối tháng 9/2020, nhận định nhu cầu găng tay trên thị trường đang rất lớn và tăng đột biến, Merufa đã thông qua quyết định đầu tư phân xưởng sản xuất găng tay số 2 với tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng.

Merufa được biết đến là doanh nghiệp sản xuất bao cao su duy nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty còn bao gồm sản xuất, mua bán các sản phẩm từ cao su dùng trong y tế, công tác kế hoạch hóa gia đình như găng tay phẫu thuật, bao cao su, các loại nút chai kháng sinh, chuyền dịch...

Merufa lên sàn từ tháng 12/2017 với vốn điều lệ hơn 36,75 tỷ đồng và chưa từng tăng vốn kể từ sau khi lên sàn. Trong năm nay, công ty cũng thông qua kế hoạch phát hành hơn 2,57 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 70%.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 25,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Merufa sẽ phát hành 550.740 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15%, giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% vào ngày 6/8/2021.

Theo Quỳnh Chi/Doanh nhân và Pháp luật

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/cong-ty-san-xuat-bao-cao-su-duy-nhat-niem-yet-tren-san-chung-khoan-muon-thu-hoi-hon-2-ty-dong-tien-thuong-lanh-dao-va-can-bo-nhan-vien-a152012.html