Người gửi tiền rút trước hạn có thể được áp cơ chế lãi suất mới

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét điều chỉnh lại quy định áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.

Người gửi tiền rút trước hạn có thể được áp cơ chế lãi suất mới

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổ chức tín dụng (TCTD) áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn; mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tỉnh thành phố cho biết gặp một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Thông tư 04.

Theo đó, để có cơ sở pháp lý cho các TCTD áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn, tạo điều kiện để TCTD phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay; đồng thời để đảm bảo đồng bộ của các quy định pháp luật có liên quan (Thông tư 48, Thông tư 49 và Thông tư 01), NHNN cho biết, cần xem xét, nghiên cứu ban hành Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại TCTD thay thế Thông tư 04.

Theo NHNN, trên thế giới, các ngân hàng thương mại có quy định mức phạt khác nhau trong trường hợp khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Tại Mỹ nếu rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn trong vòng sáu ngày kể từ ngày gửi tiền hoặc trong vòng sáu ngày kể từ ngày rút một phần gần nhất thì khách phải chịu mức phạt theo quy định.

Ấn Độ quy định lãi suất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn sẽ được trả theo tỷ lệ áp dụng cho số tiền và kỳ hạn mà khoản tiền gửi vẫn được gửi tại ngân hàng và không theo tỷ lệ đã ký trên hợp đồng.

Ngân hàng ANZ tại Úc quy định khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước hạn tại ANZ, tuy nhiên bất kỳ khoản rút trước hạn nào cũng bị áp dụng lãi suất thấp hơn lãi suất ban đầu, phần tiền không rút trước hạn được hưởng mức lãi suất như ban đầu.

Ngân hàng Bank of New Zealand ở New Zealand quy định khách hàng rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ tiền gửi sẽ phải chịu mức lãi suất thấp hơn mức lãi suất ban đầu.

Tại dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại TCTD mới công bố, NHNN nêu hướng quy định tiền gửi rút trước hạn bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các hình thức tiền gửi có kỳ hạn khác của tổ chức (trừ TCTD), cá nhân theo quy định tại Luật các TCTD.

Thông tư không điều chỉnh đối với trường hợp tổ chức tín dụng và khách hàng đã thỏa thuận về việc không rút trước hạn tiền gửi.

Đồng thời, dự thảo Thông tư quy định đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại TCTD được sử dụng làm tài sản bảo đảm để thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên, việc áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn được thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, NHNN; trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, NHNN có quy định việc áp dụng Thông tư này hoặc các nội dung liên quan đến lãi suất rút trước hạn không được quy định tại văn bản riêng, thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này, cho phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, vì hiện nay một số loại hình như tiền gửi ký quỹ được Chính phủ và cơ quan quản lý chuyên ngành hướng dẫn.

Dự thảo cũng nêu quy định về rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn hoặc ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi; TCTD và khách hàng phải thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi.

Theo NHNN, về bản chất, việc rút một phần trước hạn tiền gửi làm thay đổi về kỳ hạn và lượng tiền gửi theo hướng kỳ hạn của phần tiền gửi rút trước hạn bị thu ngắn và lượng tiền gửi giảm so với số tiền gửi ban đầu của khách hàng tại TCTD.

Theo Nhà điều hành, dự thảo Thông tư quy định cụ thể đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi để tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn; đồng thời, tạo điều kiện để TCTD phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay.

Cụ thể, trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi, đối với phần tiền gửi rút trước hạn, TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn phần tiền gửi. Đối với phần tiền gửi còn lại, TCTD và khách hàng thỏa thuận mức lãi suất không vượt quá mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần. Mức lãi suất này được áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn gửi tiền.

Theo Trần Thủy/BizLIVE

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/nguoi-gui-tien-rut-truoc-han-co-the-duoc-ap-co-che-lai-suat-moi-a152541.html