Xin ý kiến Bộ Chính trị kéo dài thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc

Cùng với việc đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh casino, sẽ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc.

casino-phu-quoc-3-15980971396971627568586-1598097197488958042303-16142439654131084459221-1653093226.png
Kiến nghị kéo dài thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc - Ảnh: B.N

Đó là nội dung được nêu ra trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái về một số vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam, kéo dài thời hạn thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại Phú Quốc.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện tờ trình, báo cáo trình Bộ Chính trị và báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trong tháng 5-2022.

Việc báo cáo Bộ Chính trị cần lưu ý các nội dung như đánh giá toàn diện về công tác quản lý, tình hình hoạt động kinh doanh casino trong thời gian qua trên phạm vi cả nước, bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng thể chế, việc thực hiện và kết quả hoạt động kinh doanh casino của các dự án đã được chấp thuận chủ trương. Từ đó, xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Báo cáo cần dự báo tình hình, xác định các quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý hoạt động kinh doanh casino trong thời gian tới, trong đó có tiêu chí, điều kiện để cấp phép cho các doanh nghiệp, dự án kinh doanh casino.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino. Sau khi báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại Phú Quốc.

Theo N.An/Tuổi trẻ

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/xin-y-kien-bo-chinh-tri-keo-dai-thi-diem-cho-nguoi-viet-vao-choi-casino-tai-phu-quoc-a153766.html