Liên tục khất nợ trái phiếu, kết quả kinh doanh của Khải Hoàn Land ra sao?

Trong thời gian qua, Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG) đã thực hiện việc khất nợ trái phiếu đối với nhà đầu tư. Về mặt kinh doanh, công ty này tiên tục ghi nhận những kết quả không nhiều tích cực. Một dự án ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) của công ty này đến nay vẫn chưa hình thành, dù đã nhiều lần thay tên.

Theo đó, ngày 3/4/2024, chủ sở hữu lô trái phiếu KHGH2123001 đã thông qua việc kéo dài kỳ hạn đáo hạn đến ngày 05/04/2025. KHG cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất thành 12%/năm, điều chỉnh kỳ tính lãi và kỳ thanh toán lãi thành định kỳ 02 tháng một lần vào ngày 05 cho kỳ hạn từ ngày 05/04/2024 đến ngày 05/04/2025.

Qua tìm hiểu, lô trái phiếu KHGH2123001 được KHG phát hành vào ngày 05/10/2021, với kỳ hạn 18 tháng. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 05/04/2023 (kế hoạch ban đầu). Lô trái phiếu này được phát hành ra ở thị trường trong nước, với khối lượng 300 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng, với lãi suất cố định 12%/năm.

Tài sản đảm bảo cho việc thanh toán lãi/gốc cho lô trái phiếu KHGH2123001 bao gồm: 42 triệu cổ phiếu KHG của Công ty CP Bất động sản Khải Hoàn Land đang niêm yết trên Sàn HoSE của bên thứ ba, bao gồm: 28,8 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khải Hoàn (Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land), 12,8 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của bà Trần Thị Thu Hương và 400 nghìn cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

896a8cff-a18c-4109-92e6-0d015c67a316-1715326716.jpeg
Khải Hoàn Lan liên tục "xin khất" và gia hạn trả nợ trái phiếu.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu KHGH2123001 nhằm huy động vốn để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản; và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1 của một dự án BĐS.

Đây là lần thứ 2 doanh nghiệp địa ốc này lùi thời hạn đáo hạn lô trái phiếu KHGH2123001 thêm 1 năm. Cụ thể, vào đầu năm 2023, KHG đã lùi thời hạn đáo hạn lô trái phiếu KHGH2123001 thêm 1 năm, đến ngày 05/04/2024, đồng thời điều chỉnh lãi suất thành 13.5%/năm cho kỳ hạn từ 05/04/2023 đến 05/04/2024.

Ngoài ra, vào 21/06/2023, KHG cũng đã lui đáo hạn lô trái phiếu KHGH2123002 thêm 1 năm, đồng thời điều chỉnh lãi suất trái phiếu thành 13,5%/năm. Kỳ tính lãi sẽ được điều chỉnh định kỳ tháng 2 tháng/lần.

Được biết, lô trái phiếu mã KHGH2123002 được phát hành ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/6/2023 (kế hoạch ban đầu), mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Hiện, KHG đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu KHGH2123001 (300 tỷ đồng), lô trái phiếu KHGH2123002 (300 tỷ đồng) và lô trái phiếu KHGH2328001 (240 tỷ đồng), có tổng giá trị 840 tỷ đồng.

Kinh doanh “bết bát”

Kết thúc năm 2023, KHG ghi nhận doanh thu thuần giảm 76,33% còn 330,53 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 94,28% còn 25,31 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, KHG lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, với việc lợi nhuận giảm mạnh, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn lãnh đạo chỉ hoàn thành 5,3% so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của doanh nghiệp này là 1.255,03 tỷ đồng chiếm 19,17% trong tổng cơ cấu tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu của KHG tăng từ 5.139,85 đồng tại thời điểm đầu năm lên 5.165,15 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm chủ yếu là do lợi nhuận sau thế của Tập đoàn trong năm tăng thêm 25,31 tỷ đồng.

5a6799cf-1a73-4b7f-87ac-1635ebcd11d2-1715326701.jpeg
Dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Khải Hoàn, Khải Hoàn Land liên tiếp ghi nhận được những kết quả lợi nhuận đi xuống.

Năm 2024, Khải Hoàn Land đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 256 tỷ đồng, tăng tới 911,1% so với thực hiện trong năm 2023.

Tuy nhiên, kết thúc quý 1/2024, KHG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 36,7 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 88% còn 31,2 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong quý 1/2024, doanh thu môi giới bất động sản tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hợp đồng doanh thu bất động sản giảm 96% còn 10,8 tỷ đồng (quý 1/2023 là 260 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này cũng ghi nhận giảm tới 52% còn 64,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính ở mức 33,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm 37% còn 13,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ từ 7,7 tỷ đồng xuống 6,4 tỷ đồng.

Kết quả, Khải Hoàn Land báo lãi trước thuế quý 1/2024 đạt 16,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 12,9 tỷ đồng, đều "bốc hơi" 77% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư bất động sản, năm 2019, công ty này giới thiệu đến nhà khách hàng về dự án La Partenza (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Đến năm 2023, công ty này đã đổi tên cho dự án là Khải Hoàn Prime, tiếp tục quảng bá đến nhà đầu tư. Tuy nhiên, về nhiều lý do, dự án này đã đứng hình cho đến nay.

Gia Bình

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/lien-tuc-khat-no-trai-phieu-ket-qua-kinh-doanh-cua-khai-hoan-land-ra-sao-a155735.html