Startup làm dậy sóng cộng đồng mạng khi gọi vốn 1,6 triệu USD nhờ kinh doanh… nước lọc đóng lon
Khởi nghiệp - 09:05, 16/05/2019

Liquid Death cho chúng ta thấy rõ rằng không quan trọng bạn bán bán cái gì, vấn đề là bạn bán chúng như thế nào. Tất nhiên, nhiều chuyên gia lại không đồng tình như vậy.