FLC
Bất động sản - 1 ngày, 9 giờ

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM - Quảng Trị là 371 tỷ đồng, nguồn vốn là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 200ha. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Trang 1 / 4