Thanh tra loạt doanh nghiệp bất động sản, kiến nghị xử lý tài chính ngàn tỉ

09/05/2024 07:17

Bộ Tài chính cho biết qua 19 cuộc thanh tra doanh nghiệp bất động sản đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.400 tỉ đồng, trong đó yêu cầu nộp ngân sách nhà nước khoảng 490 tỉ đồng, xử lý tài chính khác gần 1.000 tỉ đồng.

null

Doanh nghiệp nộp thiếu tiền thuế hàng trăm tỉ đồng

Thông tin được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường Số thu tiền sử dụng đất tại TP.HCM giảm sâu. Bị truy ngược thu tiền sử dụng đất sau 10 năm, doanh nghiệp hỏi 'có tháo gỡ hay là không? 'Vướng tiền sử dụng đất, khó đòi sổ đỏ

Cũng theo Bộ Tài chính, số tiền các cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý tài chính chủ yếu là tiền sử dụng đất, kê khai nộp thiếu các loại thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, xác định sai thuế suất ưu đãi…

Nhóm các doanh nghiệp bị thanh tra, yêu cầu xử lý tài chính có những cái tên đáng chú ý như: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty 319 BQP, Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, Công ty TNHH Trainco Bình Định, Công ty CP Kosy…

Bộ Tài chính cho biết đến nay cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các kiến nghị về xử lý tài chính và nộp ngân sách, tuy nhiên còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện xong do vướng mắc về xác định tiền sử dụng đất, phân bổ chi phí hạ tầng kỹ thuật, chuyển nhượng tài sản dẫn đến chậm thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Trong đó tính đến cuối năm 2023, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội nợ hơn 731 tỉ đồng, Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị nợ 8,2 tỉ đồng, Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp nợ 16,7 tỉ đồng.

Dự án bất động sản đang "gánh" những loại thuế, phí nào?

Về chính sách thuế, phí với bất động sản hiện nay, Bộ Tài chính cho biết các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đang phải nộp các loại thuế, phí như sau: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lũy tiến theo diện tích sử dụng từ 0,03% - 0,15%, thuế sử dụng đất nông nghiệp (đang được miễn đến 2025).

Thuế thu nhập trong chuyển nhượng bất động sản, cụ thể doanh nghiệp, tổ chức đầu tư kinh doanh bất động sản phải nộp 20% thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Đối với cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản phải đóng thuế thu nhập 2% trên từng lần giao dịch bất động sản.

Bên cạnh đó, việc nhà ở, bất động sản cũng phải nộp 10% thuế VAT, đối với nhà ở xã hội nộp ở mức ưu đãi 5%; nộp lệ phí trước bạ, các khoản phí, lệ phí khác như phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất.

Về con số thu thuế, phí với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản những năm qua, Bộ Tài chính cho biết hiện không có số liệu thống kê cụ thể hằng năm về thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh bất động sản, và số thu một số loại phí, lệ phí.

Còn đối với khoản thu lệ phí trước bạ trong giai đoạn 2016-2021 trung bình mỗi năm cả nước thu khoảng 32.805 tỉ đồng.

Số thu từ tiền sử dụng đất trong những năm gần đây khoảng 160.000 tỉ đồng/năm, chiếm trung bình khoảng 15% nguồn thu ngân sách.

Nguồn thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giai đoạn 2017-2023 tăng lên đáng kể, đạt khoảng 18.600 tỉ đồng vào năm 2023.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, dù nguồn thu từ bất động sản những năm qua tăng lên đáng kể nhưng nó vẫn chưa phản ánh sát thực tế giá trị giao dịch trên thị trường

Theo BẢO NGỌC/Tuổi trẻ