Cả thế giới học theo triết lý Jack Ma, còn Jack Ma lại học hỏi người này

Ít ai có thể ngờ, người mà Jack Ma hâm mộ, học hỏi lại là người có chỉ số IQ không hề cao.

Đang tải...