Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn: Sunshine Homes sẽ không dùng kênh trái phiếu để phát triển các dự án

Ngày 13/4/2024, Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.