Hai quy định quan trọng của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/4

Hai quy định quan trọng của Luật Đất đai 2024 là Điều 190 quy định về các hoạt động lấn biển và Điều 248 với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp, sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/4/2024), sớm hơn những quy định khác.