VinMart

Khu phi thuế quan của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã có quy hoạch 1/2.000

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, quy mô khoảng 101 ha.