Lỗ triền miên, âm vốn chủ sở hữu, Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi' vẫn 'hút' 180 tỷ đồng trái phiếu

Kết thúc năm 2020, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam đã âm gần 344 tỷ đồng, đó là hệ quả sau nhiều năm liên tục thua lỗ của doanh nghiệp.