Vì sao chưa di dời khu du lịch chắn biển Nha Trang?

Lý do chưa di dời Khu nghỉ mát Ana Mandara của Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa khi thời hạn cuối sắp hết là câu hỏi chất vấn dành cho Chủ tịch Khánh Hòa tại kỳ họp HĐND tỉnh.