Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng mạnh đến đâu khi “so găng” với đại diện TNR Holdings ở Hà Tĩnh?

Sau khi mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền, thị trấn Nghèn , huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự án là Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng và công ty CP Bất động sản Hano Vid