Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Họa phân lô bán nền: Đất rừng, làng bản phân lô tuốt!

Cơn "đại dịch" phân lô bán nền đã lan ra khắp cả nước: nông dân đua nhau bán đất, người dân đô thị đổ tiền mua "nền" sau đó bỏ hoang để chờ giá lên.