Đồng sáng lập Apple: Facebook là công ty tôi ghét nhất trong nhóm Big Tech

Steve Wozniak công khai chỉ trích cách Facebook thu thập dữ liệu về người dùng trong một podcast gần đây.