Những NFT triệu USD được tạo ra như thế nào?

Việc tạo NFT khá dễ dàng, chỉ mất vài phút và khoản phí nhỏ để biến tác phẩm nghệ thuật thành độc nhất.