WinComerce nhà bán lẻ của năm

Phimmoi.net vi phạm bản quyền ở tầm quốc tế

Theo Luật sư Phan Vũ Tuấn, phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM, xét về số lượng tác phẩm điện ảnh mà Phimmoi lưu trữ, vi phạm về bản quyền của trang là ở tầm quốc tế.