Báo động về tình trạng rò rỉ, thất thoát dữ liệu của doanh nghiệp

Nhóm Bảo mật của IBM vừa công bố báo cáo toàn cầu về các thất thoát về chi phí do hành vi rò rỉ dữ liệu của doanh nghiệp trong năm 2020.