VinMart

Bệnh viện tư nhân đề xuất nhập vắc xin COVID-19 chích dịch vụ

Bệnh viện FV tại TPHCM vừa đề xuất Bộ Y tế cho phép chủ động đàm phán mua vắc xin COVID-19 bằng nguồn tài chính của đơn vị và tổ chức tiêm chủng dịch vụ. Ngoài ra, bệnh viện muốn tham gia chiến dịch tiêm chủng thành phố đang thực hiện nhưng sẽ được thu phí dịch vụ.