Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết các dự án cao tốc về đích đúng hẹn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết một số dự án cao tốc Bắc - Nam hiện đạt tiến độ khoảng 20-35%. Ông cam kết sẽ đưa dự án về đích đúng hẹn vào năm 2023.