VinMart

Dự án An Lạc Green Symphony xây dựng không phép – chủ đầu tư Tập đoàn Đầu tư An Lạc làm ăn ra sao?

Mặc dù có doanh thu thuần khá thấp song Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc có lợi nhuận sau thuế cao gấp hàng chục lần.