Chính thức vận hành thương mại đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Sáng 6/11, Bộ Giao thông Vận tải chính thức tổ chức lễ bàn giao đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông cho UBND TP. Hà Nội.