Gà LaChanh - MASAN

Ai sở hữu khu đất khiến loạt cựu lãnh đạo VEAM bị khởi tố?

VIPD Group tiền thân là CTCP Bất động sản Phú Vinh được thành lập vào đầu năm 2008 với mục đích triển khai dự án 220 Bình Thới. Các sai phạm liên quan khu đất gần 9.000m2 là nguyên nhân khiến nhiều cựu lãnh đạo VEAM vừa bị khởi tố.