VinMart

Lý do Trung Quốc khuyến khích sáp nhập các hãng xe điện

Cùng với mục tiêu "sửa sang" lại nền kinh tế, Bắc Kinh cũng muốn đưa ngành công nghiệp xe điện lên một vị trí bền vững hơn.