CEO VNDirect lý giải về kỷ lục mở mới gần nửa triệu tài khoản

Tháng 5, nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 480,000 tài khoản, gấp đôi so với tháng trước và là con số kỷ lục trong lịch sử.