Lực đẩy “bình đẳng” cho kinh tế tư nhân

Là động lực quan trọng cho tăng trưởng nhưng khu vực kinh tế tư nhân vẫn bị nhiều rào cản lớn về chính sách.