Hành trình chinh phục thị trường của du lịch xanh và Sản phẩm OCOP Quảng Bình

Ngày 11/6, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý đã phối hợp cùng các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan của tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình Hội nghị & Đối thoại “Du lịch xanh và Sản phẩm OCOP Quảng Bình: Hành trình chinh phục thị trường”.