Khách hàng mua bảo hiểm được chi trả một phần, nguyên nhân do đâu?

Khách hàng mua bảo hiểm năm thứ 2, đã qua thời gian chờ và nằm trong phạm vi bảo hiểm "chi trả" 100%, đi cắt polyp đại tràng có gây mê tại phòng khám đa khoa Thu Cúc. Tuy nhiên, khi gửi hồ sơ để làm thanh toán thì VBI chỉ chi trả một phần với lý do vượt quá hạn mức quyền lợi bảo hiểm theo quy định trên giấy chứng nhận bảo hiểm.