VinMart

Những cựu lãnh đạo ngành Công an “dính chàm” cùng… Vũ “nhôm”?

Không chỉ những lãnh đạo chính quyền địa phương, liên quan đến các vụ án, sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cũng không ít lãnh đạo ngành Công an đã “dính chàm”…