DN duy nhất muốn bỏ 1.200 tỷ làm Khu đô thị mới Lý Trạch - Quảng Bình

Công ty cổ phần Đầu tư Khu đô thị Lý Trạch là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký dự án Khu đô thị mới Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.