Bộ Xây dựng kiến nghị gói hỗ trợ 65.000 tỉ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng chấp thuận đưa vào chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19 gói tín dụng 65.000 tỉ đồng để phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.