Tập đoàn Xuân Thiện: Loạt công ty con lỗ nặng, khối nợ phình to hơn 2.200 tỷ

Công ty Tập đoàn Xuân Thiện đã công bố lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 âm hơn 1,6 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả lên mức hơn 2.270 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.