Trầm hương Thịnh Phúc

Bộ KH&ĐT: 'Thế giới chưa có tuyến đường sắt nào 350km/h chở khách và hàng'

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trên thế giới hiện nay chưa có tuyến đường sắt tốc độ cao nào có cấp tốc độ thiết kế 350km/h có thể vận tải hỗn hợp (hành khách và hàng hóa).