VinMart

Sắp có nguồn vốn 50-60 tỷ USD mỗi năm đổ vào bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, cơ hội nào cho Việt Nam?

Theo dự báo của JLL, trong vòng 3-5 năm tới, mỗi năm sẽ có khoảng 50-60 tỷ USD đổ vào bất động sản hậu cần và công nghiệp tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Vậy cơ hội nào cho Việt Nam.