Bộ Công an: Vụ Phúc Sơn thu giữ trên 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ

Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, vụ Phúc Sơn đã thu giữ trên 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ, còn vụ Thuận An thu giữ gần 40 tỉ đồng.