Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng biểu lãi suất huy động, một số ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng tham gia cuộc đua tăng lãi suất.