Đầu tư hơn 100 tỉ đồng, hơn 5 năm vẫn chưa thể khởi công dự án

Sau 5 năm đi lại, gõ cửa đủ các cơ quan ban ngành để có giấy phép xây dựng dự án nhà máy giết mổ hiện đại mà thành phố đã có chủ trương, nay giấy phép đã có, thế nhưng... khó khăn chưa "buông" doanh nghiệp.