VinMart

Chủ tịch 9x của Sơn Hải Group là ai?

Dù biết đến là doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Nguyễn Viết Hải, song Chủ tịch HĐQT Sơn Hải Group nhiều năm qua lại là một doanh nhân có tuổi đời còn rất trẻ, là ông Lê Văn Hướng, sinh năm 1994.