Sếp Bamboo Capital bị đình chỉ giao dịch chứng khoán hai tháng

Ông Bùi Thành Lâm vừa bị Ủy ban Chứng khoán phạt tiền và đình chỉ không được giao dịch chứng khoán trong hai tháng do bán cổ phiếu khác ngày đã đăng ký.