Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, GDP bình quân đầu người đạt 774 triệu đồng/năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây vừa công bố Nghị quyết về "Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Phạm vi ranh giới quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, lòng đất, vùng biển, vùng trời Việt Nam.