Chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng sắp huy động thành công 100 triệu USD từ quỹ ngoại

Quỹ đầu tư vào Con Cưng là Quadria Capital - chuyên đầu tư vào công ty vốn hóa nhỏ và trung bình ở lĩnh vực chăm sóc y tế, sức khỏe.