'Đại gia' Nguyễn Văn Tuấn nói gì về chuyện Gelex ‘thâu tóm’ cổ phiếu DN nhà nước?

Về việc mua lại cổ phần doanh nghiệp nhà nước khi Chính phủ có chủ trương thoái vốn, Gelex tham gia đấu giá, chào mua công khai, giao dịch theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận trên sàn theo đúng Luật chứng khoán.