Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Thương vụ lịch sử ngành chip trị giá 61 tỷ USD

Broadcom đang trong quá trình mua lại công ty điện toán đám mây VMware thông qua một thỏa thuận trị giá 61 tỷ USD.