Chuỗi cà phê Indonesia Kopi Kenangan trở thành kỳ lân F&B đầu tiên tại Đông Nam Á

Sau màn gọi vốn thành công 96 triệu USD trong giai đoạn đầu của vòng Series C, chuỗi cửa hàng cà phê Kopi Kenangan của Indonesia đã được định giá 1 tỷ USD và chính thức trở thành "kỳ lân" thực phẩm và đồ uống đầu tiên tại Đông Nam Á.