Top 5 ngân hàng có nợ xấu thấp nhất năm 2023

Trong quý IV/2023, nợ xấu của các ngân hàng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống so với quý trước đó.