Fintech VO247 cạn tiền, xin phá sản: Fiin Credit muốn vào giải cứu

Hiện tại, tổng tài sản cầm cố trên hệ thống của VO247 ước tính khoảng 120 tỷ đồng, nhưng số tiền mà VO247 cần phải trả cho nhà đầu tư trên hệ thống lên tới khoảng 150 tỷ đồng. Trước bối cảnh này, CEO VO247 Tạ Thanh Long bày tỏ không muốn tiếp tục duy trì công ty và đề xuất cho công ty phá sản.