WinComerce nhà bán lẻ của năm

Lộ tên 19 doanh nghiệp mang về 103.300 tỷ đồng lợi nhuận

Bất ngờ khi 19 doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu lên đến 1,87 triệu tỷ đồng.