Hộ chiếu nước nào đắt giá nhất thế giới?

Hộ chiếu là một trong những giấy tờ quan trọng nhất đối với du khách khi đi du lịch xuyên quốc gia.