'Ông lớn' Hoa Kỳ mong muốn lập một dự án chưa từng có tiền lệ tại tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam

Công ty ST Strategies (Hoa Kỳ) mong muốn hợp tác với tỉnh này để phát triển một khu thương mại tự do.