Công ty Việt Á "thổi giá" kit xét nghiệm có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, gồm những cổ đông nào?

Công ty Việt Á được thành lập năm 2007 với 3 cổ đông sáng lập và nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng vào tháng 10-2017.