Bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng làm Tổng giám đốc Agribank

03/12/2022 06:52

Bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

Bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng làm Tổng giám đốc Agribank

Ngày 2/12, Ngân hàng Nhà nước đã công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

Ông Phạm Toàn Vượng sinh năm 1976. Ông được giao phụ trách Ban điều hành Agribank kể từ ngày 1/10/2022. Ông Vượng gắn bó với Agribank từ năm 1999, và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Agribank từ năm 2015.

Người tiền nhiệm của ông Vượng là ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2022

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương – Phó Tổng giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung – Phó Tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh – Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Agribank.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Agribank là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đến nay, Agribank có tổng tài sản đạt 1,77 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt 1,62 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,39 triệu tỷ đồng.

Theo PV/VietnamFinance