Một cá nhân chốt lãi gần trăm tỷ đồng cổ phiếu Khải Hoàn Land

Giá cổ phiếu tăng gấp rưỡi sau 4 tháng lên sàn chứng khoán, một cổ đông cá nhân lớn tại Khải Hoàn Land đã bán ra 5 triệu cổ phiếu và thu về gần 100 tỷ đồng.