VinMart

Thaiholdings sở hữu gần 42 triệu cổ phiếu LPB tới cuối quý II

Theo báo cáo giao dịch ngày 6/7, Thaiholdings sở hữu 20 triệu cổ phiếu LPB. Danh mục đầu tư chứng khoán của Thaiholdings còn có MBB, CTG, MSN, HUT. Nhờ lãi chuyển nhượng dự án nhà máy xi măng Minh Tâm, lãi sau thuế quý II gấp 7 lần, đạt 29,6 tỷ đồng.