Thoát cảnh 'thiếu vốn là trách ngân hàng', DN tìm cách đa dạng kênh huy động vốn

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sẽ tác động trực tiếp tới việc tiếp cận vốn của các doanh nghiệp. Ngoài vốn ngân hàng, các doanh nghiệp nên đa dạng nguồn vốn trung và dài hạn từ các kênh huy động vốn khác, trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).