VinMart

Thấy gì từ 'cơn điên' của dòng tiền?

Dòng tiền đầu cơ đang ồ ạt chảy vào những mã cổ phiếu có nội tại kém hoặc chưa rõ ràng, nhưng đang được bơm thổi, thậm chí bởi chủ tịch của mình. Các chuyên gia nhận định nhà đầu tư chỉ nên dành tỷ trọng nhỏ danh mục thử "vận may" với dòng cổ phiếu này.