WinComerce nhà bán lẻ của năm

Ngăn sở hữu chéo: Sẽ thanh tra chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phần ngân hàng

Để ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo trong ngân hàng, năm nay, Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của các tổ chức tín dụng có thể dẫn đến việc thâu tóm, chi phối tổ chức tín dụng.