Không phải Big4, đây mới là ngân hàng áp dụng lãi suất thấp nhất thị trường

Big 4 không còn là những ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất thị trường.