Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Có tình trạng 'lợi dụng chứng khoán để rửa tiền'

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có việc lợi dụng chứng khoán để rửa tiền và đã chuyển cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm.