VinMart

Công ty bầu Đức bán bất thành lô cổ phiếu HNG 400 tỷ đồng

Với việc bán không thành công 51,5 triệu cổ phiếu HNG, Hoàng Anh Gia Lai vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 178,18 triệu cổ phiếu HNG, tương đương tỷ lệ sở hữu 16,07% HAGL Agrico.