WinComerce nhà bán lẻ của năm

Ngân hàng Nhà nước bơm gần 66.000 tỷ đồng sau Tết

Trong bối cảnh hạn mức tín dụng của các ngân hàng đã được giao lại cho năm 2023, nhu cầu thanh khoản tăng cao khiến NHNN đẩy mạnh bơm ròng tiền Đồng trong tuần đầu tiên sau Tết.