Tân Hoàng Minh: Đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán tài sản, sớm hoàn tiền cho khách hàng

'Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm đối tác để kịp thời bán tài sản được phép và thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn trả tiền cho khách hàng', nội dung trong văn bản được nhân viên sales trái phiếu Tân Hoàng Minh gửi cho khách hàng.