VinMart

Cổ phiếu HNG “bốc hơi” 50% từ đỉnh, công ty chứng khoán nào đang “kẹp hàng”?

Chứng khoán CTS vẫn giữ HNG trong danh mục thời điểm 30/6 với giá gốc gần 180 tỷ đồng và ghi lỗ 24 tỷ đồng trong khi Agriseco (AGR) nhiều khả năng đã cắt lỗ phần lớn khoản đầu tư vào công ty nông nghiệp này.