Phúc Long - Bừng sáng thức tỉnh - Masan

Cuộc đua tăng vốn các công ty chứng khoán: Kịch hay còn ở phía trước?

Theo giới chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa bước vào giai đoạn “hay” nhất và các đợt tăng vốn mới của các công ty chứng khoán sẽ vẫn tiếp diễn trong năm 2022.