TDH tiếp tục bị truy thu và nộp phạt hơn 30 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 20/12, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) đã nhận quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018.