Top 10 công ty chứng khoán chiếm hơn 67% thị phần môi giới tại HoSE

VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền trên HoSE với con số 16,5% trong quý III.