Những hệ lụy từ chuyện nâng lô giao dịch đến đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu

Kế hoạch tăng gấp 10 lần lô giao dịch tối thiểu lên 100 cp/lệnh và áp dụng thuế đánh vào cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng từ ngày 05/12/2020 có thể khiến mục tiêu 5% dân số tham...