Hành động liên tục đàn áp của Trung Quốc chỉ chứng minh rằng họ không thể ngăn cản Bitcoin

Nick Spanos, đồng sáng lập Zap Procotol cho biết, giá của Bitcoin sẽ hồi phục và tăng lên sau khi những “nỗ lực” đàn áp đến từ Trung Quốc. Những chuỗi hành động của Trung Quốc gần đây càng thể hiện họ không thể ngăn cản được bước tiến của Bitcoin.