Chuyện con bò húc

Giống như nhiều người chơi chứng khoán, tôi luôn muốn có ngày đến thị trường chứng khoán New York cho biết. Rồi mong ước này đã được thực hiện. Nhà điêu khắc Arturo Di Modica (bên phải) đang xem việc làm...